POLSKOVERSETTER.NET

                       Polsk oversetter- og translatørtjeneste. Accelerated by N.S.S.

Sponsored link
Behov for oversettelse? Vi kan språk!
Rimelig oversettelse til og fra 120 språk. Raskt og nøyaktig.
Få gratis prisoverslag nå.

E-post: info@spraakservice.net

HOVEDSIDE

 

Alt innen polsk oversetting for bedrifter

Har du behov for en profesjonelt utført oversettelse mellom polsk og norsk eller engelsk, levert til rimelig pris? Polskoversetter.net håndterer alt innen polsk oversettelse, hurtig og kompetent. Vi leverer kvalitetsoversettelser for næringslivet med fokus på forretningsmessig service mellom polsk, norsk og engelsk, noe som vi tror kan gjøre en forskjell for nettopp din bedrift.

Godkjent dokumentoversettelse 

Vi kan også hjelpe med offisielt bekreftede oversettelser til og fra polsk av offisielle forretnings- og privatdokumenter og legalisering av disse.

Våre språkkombinasjoner

Vi oversetter fra polsk til norsk/engelsk og omvendt, men gjennom vårt internasjonale nettverk kan vi tilby oversettelser mellom polsk og de fleste europeiske og andre språk.

Noen av våre kunder

Når erfaring teller… Her er noen av våre kunder innen både bedriftsmarkedet og offentlig sektor.

 

 

 

 

 

 

 

Norsk-polsk oversettingsordliste

For vår norsk-polske ordliste med terminologi, betegnelser, ord, fraser og faguttrykk fra oversettingsbransjen vennligst klikk her.

Engelsk-polsk oversettingsordliste

For vår engelsk-polske ordliste med terminologi, betegnelser, ord, fraser og faguttrykk fra oversettingsbransjen vennligst klikk her.

Polsk-engelsk oversettingsordliste

For vår polsk-engelske ordliste med terminologi, betegnelser, ord, fraser og faguttrykk fra oversettingsbransjen vennligst klikk her

Linker

Polens offisielle webside

Republikken Polens ambassade i Oslo, Norge

Norges ambassade i Warszawa, Polen

Norsk Språkservice Language Services


Norsk-polsk ordbok - Lexin

Glosbe English-Polish Dictionary

Bab.la English-Polish and Polish-English Dictionary

.Billig overnatting i Krakow, Polen

© 2008 by NSS

 

Polsk-norsk oversettingsordliste

Copyright © 2014 by N.S.S.

Polsko-norweski glosariusz terminologii tłumaczeniowej

 

 

Her følger en kort polsk-norsk oversetterterminologisk ordbok, utviklet for oss av N.S.S.

Ordlisten inneholder en rekke termer, ord, fraser og faguttrykk brukt i oversetterbransjen.

 

A akt notarialny

skjøte

akt urodzenia; akty urodzenia

fødselsattest: fødselsattester

akt zawarcia małżeństwa

vielsesattest

akt zawarcia małżeństwa

vigselsattest

angielski

engelsk

angielsko-polski, z angielskiego na polski

engelsk-polsk

artykuł; artykuły

artikkel; artikler

autoryzowany, przysięgły

autorisert

B bezpłatna wycena

gratis prisoverslag

bezpłatny słownik; bezpłatne słowniki

gratis ordbok; gratis ordbøker

biuletyn, komunikat prasowy, informacja prasowa

pressemelding

biuro tłumaczeń ustnych, agencja tłumaczeń ustnych, służba tłumaczenia

tolkebyrå

biuro tłumaczeń, agencja tłumaczeń, służba tłumaczenia

translatørservice

biuro tłumaczeń, agencja tłumaczeń, służba tłumaczenia, kancelaria tłumaczeń

oversettelsesbyrå, oversettingsbyrå, oversetterbyrå

broszura informacyjna

informasjonsbrosjyre

broszura turystyczna

turistbrosjyre

broszura; broszury

brosjyre; brosjyrer

broszury reklamowe

reklamebrosjyrer

C cennik tłumaczeń

prisliste oversettelser

cennik tłumaczeń ustnych

prisliste tolking

certyfikat, świadectwo, zaświadczenie; certyfikaty, świadectwa, zaświadczenia

bevis

certyfikat, świadectwo, zaświadczenie; certyfikaty, świadectwa, zaświadczenia

sertifikat, sertifikater

certyfikowany

sertifisert

D darmowe tłumaczenie, bezpłatne tłumaczenie

gratis oversettelse

darmowy translator (tłumacz), bezpłatny tłumacz

gratis oversetter

dokument elektroniczny; dokumenty elektroniczne

elektronisk dokument; elektroniske dokumenter

dokument finansowy; dokumenty finansowe

finansdokument; finansdokumenter

dokument; dokumenty

dokument; dokumenter

dokumentacja rozwodu

skilsmissepapirer

dokumentacja separacji

separasjonspapirer

dokumentacja, dokumenty

dokumentasjon

dokumenty procesowe, dokumenty    prawnicze

rettsdokumenter

doświadczony tłumacz

erfaren oversetter

duński, język duński

dansk

duńsko-polski, z duńskiego na polski, z języka duńskiego na język polski

dansk-polsk

dwujęzyczny

tospråklig

dyplom; dyplomy

diplom; diplomer

E encyklopedia, (vokabular) leksykon, słownictwo

leksikon

F fachowe tłumaczenia, tłumaczenia specjalistyczne

fagoversettelser

formularz; formularzy

skjema; skjemaer

fraza, wyrażenie; frazy, wyrażenia

frase; fraser

fraza, wyrażenie; frazy, wyrażenia

uttrykk

G glosariusz, słowniczek, leksykon

glossar, ordliste

I instrukcja (obsługi), instrukcja manualna, podręcznik

manual, teknisk manual, brukermanual

instrukcja obsługi

bruksanvisning, brukermanual

J język angielski, angielski

engelsk språk

język docelowy

målspråk

język duński, duński

dansk språk

język norweski, norweski

norsk språk

język ojczysty

morsmål

język polski, polski, polszczyzna

polsk språk

język potoczny

slang

język prawniczy

juridisk språk

język szwedzki, szwedzki

svensk språk

język źródłowy

kildespråk

język; języki

språk

językowy

språklig

K kancelaria tłumaczeń, biuro tłumaczeń

oversetterkontor

kombinacja językowa

språkkombinasjon

kombinacja językowa

språkpar

kontrakt; kontrakty

kontrakt; kontrakter

korekta

korrektur

korekta tekstów, korekta językowa

tekstkorrektur

korespondencja biznesowa

forretningskorrespondanse

korespondencja prywatna

privatkorrespondanse

krótki terminy

korte frister

L list biznesowy; listy biznesowe

forretningsbrev

list; listy

brev; brev

literatura piękna

skjønnlitteratur

lokalizacja

lokalisering

lokalizacja oprogramowania

lokalisering av programvare

lokalizacja oprogramowania

programlokalisering

lokalizacja oprogramowania

programvarelokalisering

lokalizacja oprogramowania

softwarelokalisering

M marketing

markedsføring

N na

til

na (język) angielski i odwrotnie

til engelsk og omvendt (… og vice versa)

na (język) norweski i odwrotnie

til norsk og omvendt

na (język) polski i odwrotnie

til polsk og omvendt

narzędzia tłumaczeniowe, translator, program tłumaczący

oversettelsesverktøy

narzędzia tłumaczeniowe, translator, program tłumaczący

oversetterverktøy

nazwy geograficzne

stedsnavn

neologizm

neologisme

neologizm

nyord

niemiecki, język niemiecki

tysk

niezależny tłumacz

freelance oversetter

niezależny tłumacz

frilansoversetter

Norwegia

Norge

norweski, język norweski

norsk

norwesko-polski słownik

norsk-polsk ordbok

norwesko-polski, z norweskiego na polski, z języka norweskiego na język polski

 

norsk-polsk, norsk til polsk, fra norsk til polsk

O oficjalne dokumenty, dokumenty urzędowe

offentlige dokumenter

oficjalne dokumenty, dokumenty urzędowe

offisielle dokumenter

ogłoszenie, reklama; reklamy

annonse; annonser

orzeczenie o rozwodzie

skilsmissebevilgning

orzeczenie o rozwodzie

skilsmissebevilling

P pamięć tłumaczeniowa (TM)

oversettelsesminne (TM)

pamięć tłumaczeniowa (TM)

translation memory (TM)

papiery małżeństwa; akty zawarcia małżeństwa; dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa; dokumenty potrzebne do zawarcia ślubu

ekteskapsdokumenter

papiery małżeństwa, dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa; dokumenty potrzebne do ślubu

ekteskapspapirer

papiery, dokumenty

papirer

patent; patenty

patent; patenter

pisemny, pisemna; pisemne

skriftlig; skriftlige

podania o pracę

jobbsøknader

podręcznik; podręczniki

håndbok; håndbøker

Polska

Polen

polski

polsk

polski dokument; polskie dokumenty

polsk dokument; polske dokumenter

polski dyplom

polsk vitnemål

polskie dokumenty, polskie papiery

polske papirer

polsko-angielski, z polskiego na angielski, z języka polskiego na język angielski

polsk-engelsk, polsk til engelsk, fra polsk til engelsk

polsko-duński, z polskiego na duński

polsk-dansk

polsko-norweski, z polskiego na norweski, z języka polskiego na język norweski

polsk-norsk

polsko-szwedzki, z polskiego na szwedzki

polsk-svensk

prawny, prawniczy, sądowy, ustawowy, legalny

juridisk

prawo

jus, juss

próbka bezpłatna, darmowa próbka

gratis prøve

profesjonalne tłumaczenia stron internetowych

profesjonelle oversettelser av websider

profesjonalny przekład, profesjonalne tłumaczenie; profesjonalne tłumaczenia

profesjonell oversettelse; profesjonelle oversettelser

program tłumaczący

oversettelsesprogram

prospekt; prospekty

prospekt; prospekter

przekład angielsko-polski, tłumaczenie z angielskiego na polski, przekład z angielskiego na polski, tłumaczenie język angielski na polski

engelsk-polsk oversettelse

przekład duńsko-polski, tłumaczenie z duńskiego na polski, przekład z duńskiego na polski, tłumaczenie język duński na polski

dansk-polsk oversettelse

przekład norwesko-polski, tłumaczenie z norweskiego na polski, przekład z norweskiego na polski, tłumaczenie język norweski na polski

norsk-polsk oversettelse

przekład polsko- niemiecki, tłumaczenie z polskiego na niemiecki, przekład z polskiego na niemiecki, tłumaczenie z języka polskiego na język niemiecki, tłumaczenie język polski na niemiecki

polsk-tysk oversettelse

przekład polsko-angielski, tłumaczenie z polskiego na angielski, przekład z polskiego na angielski, tłumaczenie język polski na angielski

polsk-engelsk oversettelse

przekład polsko-duński, tłumaczenie z polskiego na duński, przekład z polskiego na duński, tłumaczenie język polski na duński

polsk-dansk oversettelse

przekład polsko-norweski, tłumaczenie z polskiego na norweski, przekład z polskiego na norweski, tłumaczenie z języka polskiego na język norweski, tłumaczenie język polski na norweski

polsk-norsk oversettelse

przekład prawny, przekład sądowy, tłumaczenie prawne, tłumaczenie prawnicze; tłumaczenia prawne, tłumaczenia prawnicze

juridisk oversettelse; juridiske oversettelser

przekład szwedzko-polski, tłumaczenie z szwedzkiego na polski, przekład z szwedzkiego na polski, tłumaczenie język szwedzki na polski

svensk-polsk oversettelse

przekład z angielskiego (na polski)

oversatt fra engelsk (til polsk)

przekład z duńskiego (na polski)

oversatt fra dansk (til polsk)

przekład z niemieckiego (na polski)

oversatt fra tysk (til polsk)

przekład z norweskiego (na polski)

oversatt fra norsk (til polsk)

przekład ze szwedzkiego (na polski)

oversatt fra svensk (til polsk)

przekładać norweski

oversette norsk

przekładać polski

oversette polsk

przekładać polski

tolke polsk

przekładzie dokumentów urzędowych

oversettelse av offisielle dokumenter

przetłumaczony

oversatt

R raport; raporty

rapport, rapporter

redagowanie

redigering

redagowanie tekstów / tekstu

tekstredigering

redakcja

redigering

redakcja tekstów / tekstu

tekstredigering

rzetelne tłumaczenie

pålitelig oversettelse

S słownictwo, leksykon

vokabular

słownik angielsko-polski

engelsk-polsk ordbok

słownik duńsko-polski

dansk-polsk ordbok

słownik języka norweskiego

norsk ordbok

słownik języka polskiego

polsk ordbok

słownik języka szwedzkiego

svensk ordbok

słownik polsko-angielski

polsk-engelsk ordbok

słownik polsko-duński

polsk-dansk ordbok

słownik polsko-niemiecki

polsk-tysk ordbok

słownik polsko-norweski

polsk-norsk ordbok

słownik szwedzko-polski

svensk-polsk ordbok

słownik; słowniki

ordbok; ordbøker

słowo; słowa

ord; ord

specjalistyczny słownik

spesialordbok

specjalistyczny; specjalistyczne

spesialisert

standardowa strona (tłumaczenia)

standardside

strona internetowa, strona WWW; strony internetowe, strony WWW

nettside; nettsider

strona internetowa, strona WWW; strony internetowe, strony WWW

webside; websider

świadectwa szkolne

skolepapirer

świadectwo pracy; świadectwa pracy

arbeidsattest; arbeidsattester

świadectwo pracy; świadectwa pracy

jobbattest; jobbattester

świadectwo uzyskania rozwodu, świadectwo rozwodu, orzeczenie o rozwodzie

skilsmisseattest

świadectwo, dyplom

vitnemål

świadectwo, zaświadczenie, certyfikat; świadectwa, zaświadczenia, certyfikaty

attest; attester

szwedzki, język szwedzki

svensk

szwedzko-polski, z szwedzkiego na polski

svensk-polsk

T tekst docelowy

måltekst

tekst na stronę internetową; teksty na strony WWW, teksty na strony internetowe

nettsidetekst

tekst na stronę internetową; teksty na strony WWW, teksty na strony internetowe

websidetekst

tekst naukowy

vitenskapelig tekst

tekst polski

polsk tekst

tekst prawny

juridisk tekst

tekst prawny; teksty prawne/prawnicze

lovtekst; lovtekster

tekst specjalistyczny

spesialisert tekst

tekst źródłowy

kildetekst

tekst; teksty

tekst; tekster

teksty promocyjne, teksty marketingowe

markedsføringstekster

termin; terminy

term; termer

terminologia

terminologi

terminologia biznesowa, terminologia gospodarcza

forretningsterminologi

terminologia ekonomiczna, terminologia gospodarcza

økonomisk terminologi

terminologia finansowa

finansterminologi

terminologia prawnicza

juridisk terminologi

terminologia prawnicza

rettsterminologi

terminologia tłumaczeniowa, terminologia tłumaczenia

oversettelsesterminologi

terminologia wojskowa

militærterminologi

tłumacz (pisemny, tekstów), tłumaczka (pisemną, tekstów), (verktøy) translator; tłumaczy, (verktøy) translatory

oversetter; oversettere

tłumacz (przysięgły), tłumaczka; tłumacze (przysięgli)

translatør; translatører

tłumacz angielsko-polski

engelsk-polsk oversetter

tłumacz elektroniczny

elektronisk oversetter

Tłumacz Google, Google Translate

Google Oversetter, Google Translate

tłumacz języka angielskiego, tłumacz angielskiego

engelsk oversetter

tłumacz języka duńskiego

dansk oversetter

tłumacz języka norweskiego, tłumacz norweskiego, tłumacz norweski

norsk oversetter

tłumacz języka polskiego, tłumacz polskiego, tłumacz polski

polsk oversetter

tłumacz języka szwedzkiego, tłumacz szwedzkiego, tłumacz szwedzki

svensk oversetter

tłumacz literatury

oversetter av skjønnlitteratur

tłumacz literatury pięknej, tłumacz literacki

skjønnlitterær oversetter

tłumacz online

online oversetter

tłumacz prawny, tłumacz tekstów prawnych, tłumacz tekstów prawniczych

juridisk oversetter

tłumacz przysięgły

edsvoren translatør

tłumacz przysięgły języka polskiego

polsk translatør

tłumacz przysięgły języka szwedzkiego

svensk translatør

tłumacz przysięgły, tłumacz autoryzowany, tłumacz upoważniony; tłumacze przysięgli

autorisert oversetter; autoriserte oversettere

tłumacz przysięgły; tłumacze przysięgli

statsautorisert oversetter; statsautoriserte oversettere

tłumacz przysięgły; tłumacze przysięgli

statsautorisert translatør; statsautoriserte translatører

tłumacz specjalistyczny

spesialisert oversetter

tłumacz specjalistyczny, tłumacz tekstów specjalistycznych; tłumaczy specjalistyczne, tłumaczy tekstów specjalistycznych

fagoversetter; fagoversettere

tłumacz tekstów

tekstoversetter

tłumacz ustny języka angielskiego

engelsk tolk

tłumacz ustny języka duńskiego

dansk tolk

tłumacz ustny języka norweskiego

norsk tolk

tłumacz ustny języka polskiego

polsk tolk

tłumacz ustny języka szwedzkiego

svensk tolk

tłumacz ustny przysięgły; tłumacze ustne przysięgli

autorisert tolk; autoriserte tolker

tłumacz ustny przysięgły; tłumacze ustne przysięgli

statsautorisert tolk; statsautoriserte tolker

tłumacz ustny sądowy; tłumacz ustny w sądzie

rettstolk

tłumacz ustny towarzyszący

eskortetolk

tłumacz ustny, tłumaczka ustną; tłumaczy ustny

tolk; tolker

tłumacz z języka norweskiego na język polski, tłumacz z norweskiego na polski

polsk-norsk oversetter

tłumacz z języka polskiego na język niemiecki, tłumacz z polskiego na niemiecki

polsk-tysk oversetter

tłumacz z języka szwedzkiego na język polski, tłumacz z szwedzkiego na polski

svensk-polsk oversetter

tłumacze języka polskiego, tłumacze polskiego

polske oversettere

tłumaczenia dokumentów prawniczych, tłumaczenia prawne

oversettelser av rettsdokumenter

tłumaczenia farmaceutyczne

farmasøytisk oversettelse

tłumaczenia online

online oversettelse

tłumaczenia pisemne, tłumaczenie pisemne

skriftlige oversettelser

tłumaczenia przysięgłe ustne

statsautorisert tolking

tłumaczenia specjalistyczne

spesialisert oversettelse

tłumaczenia symultaniczne

simultantolking

tłumaczenia techniczne

teknisk oversettelse

tłumaczenia ustne przez telefon

telefontolking

tłumaczenia z języka angielskiego

oversettelser fra engelsk

tłumaczenia z języka angielskiego na język polski

oversettelser fra engelsk til polsk

tłumaczenia z języka norweskiego na język polski

oversettelser fra norsk til polsk

tłumaczenia z języka polskiego

oversettelser fra polsk

tłumaczenia z języka polskiego na język angielski

oversettelser fra polsk til engelsk

tłumaczenia z języka polskiego na język niemiecki

oversettelser fra polsk til tysk

tłumaczenia z języka polskiego na język norweski

oversettelser fra polsk til norsk

tłumaczenia z zakresu chemii, medycyny, farmacji

oversettelser i fagområdet kjemi, medisin, farmasi

tłumaczenia zwykłe

standardoversettelser

tłumaczenia zwykłe

vanlige oversettelser

tłumaczenie angielskiego, tłumaczenie języka angielskiego, tłumaczenie na angielski, tłumaczenia na język angielski, tłumaczenia angielski, tłumaczenia języka angielskiego, tłumaczenia angielskiego, tłumaczenie w zakresie języka norweskiego, angielskie przekłady

engelsk oversetting

tłumaczenie angielskiego, tłumaczenie języka angielskiego, tłumaczenie na angielski, tłumaczenie w zakresie języka angielskiego; tłumaczenia na język angielski, tłumaczenia angielski, tłumaczenia języka angielskiego, tłumaczenia angielskiego, angielskie przekłady

engelsk oversettelse; engelske oversettelser

tłumaczenie biznesowe; tłumaczenia biznesowe

forretningsoversettelse; forretningsoversettelser

tłumaczenie dokumentów, przekłady/przekład dokumentów (urzędowych), tłumaczenie przysięgłe dokumentów

dokumentoversettelse

tłumaczenie duńskiego, tłumaczenie języka duńskiego, tłumaczenie na duński, tłumaczenie w zakresie języka duńskiego; tłumaczenia na język duński, tłumaczenia duński, tłumaczenia języka duńskiego, tłumaczenia duńskiego, duńskie przekłady

dansk oversettelse; danske oversettelser

tłumaczenie duńskiego, tłumaczenie języka duńskiego, tłumaczenie na duński, tłumaczenie w zakresie języka duńskiego; tłumaczenia na język duński, tłumaczenia duński, tłumaczenia języka duńskiego, tłumaczenia duńskiego, duńskie przekłady

dansk oversetting

tłumaczenie ekonomiczne; tłumaczenia ekonomiczne, tłumaczenia gospodarcze

økonomisk oversettelse; økonomiske oversettelser

tłumaczenie finansowe, tłumaczenie tekstów finansowych; tłumaczenia finansowe, tłumaczenia tekstów finansowych

finansoversettelse; finansoversettelser

tłumaczenie języka polskiego, tłumaczenie polskiego, tłumaczenie na język polski, tłumaczenie w zakresie języka polskiego, tłumaczenia na język polski, tłumaczenia języka polskiego, tłumaczenia polski, tłumaczenia polskiego, polskie przekłady

polsk oversetting

tłumaczenie języka polskiego, tłumaczenie polskiego, tłumaczenie na język polski, tłumaczenie w zakresie języka polskiego; tłumaczenia na język polski, tłumaczenia języka polskiego, tłumaczenia polskiego, tłumaczenia polski, polskie przekłady

polsk oversettelse

tłumaczenie języka szwedzkiego, tłumaczenie szwedzkiego, tłumaczenie na język szwedzki, tłumaczenie w zakresie języka szwedzkiego; tłumaczenia na język szwedzki, tłumaczenia języka szwedzkiego, tłumaczenia szwedzkiego, tłumaczenia szwedzki, szwedzkie przekłady

 

svensk oversettelse; svenske oversettelser

tłumaczenie konferencyjne

konferansetolking

tłumaczenie konsekutywne; tłumaczenie następcze

konsekutivtolking

tłumaczenie literatury pięknej, tłumaczenie literackie, przekład literacki

skjønnlitterær oversettelse

tłumaczenie maszynowe, tłumaczenie automatyczne

maskinoversettelse

tłumaczenie medyczne; tłumaczenia medyczne

medisinsk oversettelse; medisinske oversettelser

tłumaczenie norweskich dokumentów

oversettelse av norske dokumenter

tłumaczenie norweskiego, tłumaczenie języka norweskiego, tłumaczenie na norweski, tłumaczenia na język norweski, tłumaczenia norweski, tłumaczenia języka norweskiego, tłumaczenia norweskiego, tłumaczenie w zakresie języka norweskiego, norweskie przekłady

norsk oversetting

tłumaczenie norweskiego, tłumaczenie języka norweskiego, tłumaczenie na norweski, tłumaczenie w zakresie języka norweskiego; tłumaczenia na język norweski, tłumaczenia norweski, tłumaczenia języka norweskiego, tłumaczenia norweskiego, norweskie przekłady

norsk oversettelse; norske oversettelser

tłumaczenie oprogramowania

programvareoversettelse

tłumaczenie polskich dokumentów

oversettelse av polske dokumenter

tłumaczenie przysięgłe (dokumentów), tłumaczenie zaprzysięgły, tłumaczenie uwierzytelnione, przekładzie dokumentów urzędowych; tłumaczenia przysięgłe, tłumaczenia uwierzytelnione

offentlig godkjent oversettelse

tłumaczenie przysięgłe (dokumentów), tłumaczenie zaprzysięgły, tłumaczenie uwierzytelnione, przekładzie dokumentów urzędowych; tłumaczenia przysięgłe, tłumaczenia uwierzytelnione

offisielt godkjent oversettelse

tłumaczenie przysięgłe (dokumentów), tłumaczenie zaprzysięgły, tłumaczenie uwierzytelnione, przekładzie dokumentów urzędowych; tłumaczenia przysięgłe, tłumaczenia uwierzytelnione

autorisert oversettelse; autoriserte oversettelser

tłumaczenie przysięgłe, tłumaczenia przysięgłe

statsautorisert oversettelse; statsautoriserte oversettelser

tłumaczenie przysięgłe, tłumaczenie uwierzytelnione, przekładzie dokumentów urzędowych; tłumaczenia przysięgłe, tłumaczenia uwierzytelnione

godkjent oversettelse

tłumaczenie przysięgłe, tłumaczenie uwierzytelnione; tłumaczenia przysięgłe, tłumaczenia uwierzytelnione

sertifisert oversettelse

tłumaczenie stron internetowych

nettsideoversettelse

tłumaczenie stron internetowych

websideoversetting

tłumaczenie tekstów, tłumaczenie pisemne, tłumaczenia pisemne

tekstoversettelse

tłumaczenie ustne sądowe; tłumaczenie ustne w sądzie; tłumaczenie ustne prawne

rettstolking

tłumaczenie ustne, tłumaczenia ustne

tolking

tłumaczenie ustne; tłumaczenia ustne

muntlig oversettelse; muntlige oversettelser

tłumaczenie ustne; tłumaczenia ustne

muntlig oversetting

tłumaczenie z/na język angielski

oversettelse fra/til engelsk

tłumaczenie z/na język duński

oversettelse fra/til dansk

tłumaczenie z/na język norweski

oversettelse fra/til norsk

tłumaczenie z/na język polski

oversettelse fra/til polsk

tłumaczenie z/ze; przekład z/ze

oversettelse fra

tłumaczenie zaprzysięgły, tłumaczenie uwierzytelnione, tłumaczenie przysięgłe

edsvoren oversettelse

tłumaczenie zwrotne

tilbake-oversettelse

tłumaczenie, przekład, tłumaczenia, przekłady

oversetting

tłumaczenie, przekład, translacja; tłumaczenia (pisemne), przekłady

oversettelse; oversettelser

tłumaczka (pisemną)

kvinnelig oversetter

tłumaczyć

omsette

tłumaczyć, przetłumaczyć

oversette

transkrypcja

transkripsjon

translacja

translasjon

turystyka

turisme

U umowa o pracę

arbeidskontrakt

umowa, porozumienie, kontrakt

avtale; avtaler

usługa tłumaczeń (pisemnych), służba tłumaczenia

oversetterservice

usługa tłumaczeń (pisemnych), służba tłumaczenia; usługi tłumaczeń (pisemnych), usługi tłumacza, usługi tłumaczeniowe, usługi w zakresie tłumaczeń, usługi translatorskie

oversettertjeneste; oversettertjenester

usługa tłumaczeń (pisemnych), służba tłumaczenia; usługi tłumaczeń (pisemnych), usługi tłumacza, usługi tłumaczeniowe, usługi w zakresie tłumaczeń, usługi translatorskie

oversettingstjeneste; oversettingstjenester

usługa tłumaczeń (pisemnych), służba tłumaczenia; usługi tłumaczeń (pisemnych), usługi tłumaczeniowe, usługi w zakresie tłumaczeń, usługi translatorskie

oversettelsestjeneste; oversettelsestjenester

usługa tłumaczenia ustnego, usługi tłumaczy ustnych; (tolkebyrå) biuro tłumaczeń ustnych (i pisemnych), agencja tłumaczeń ustnych (i pisemnych), służba tłumaczenia

tolketjeneste

usługi językowe dla firm

språktjenester for bedrifter (for næringslivet)

usługi językowe, usługi lingwistyczne

språkservice

usługi językowe, usługi lingwistyczne, usługi tłumaczeń

språktjenester

usługi lokalizacji

lokaliseringstjenester

usługi tłumaczeń

translatørtjeneste

usługi tłumaczeń

translatørtjenester

usługi tłumaczeń dla firm

oversettelsestjenester for bedrifter

usługi tłumaczeń dla firm

oversettelsestjenester for næringslivet

usługi tłumaczeń języka polskiego

polsk oversetterservice

usługi tłumaczeń języka polskiego

polsk oversettertjeneste

usługi tłumaczenia ustnego, usługi tłumaczy ustnych, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, służby tłumaczenia

tolketjenester

ustaw

vedtekter

ustny, ustna; ustne

muntlig; muntlige

W w języku norweskim, w norweskim

på norsk

wojskowy angielski

militær engelsk

wolny przekład, wolne tłumaczenie

fri oversettelse

wycena

overslag

wycena

prisestimat

wycena

prisoverslag

wypis aktu notarialnego

kopi av skjøte

wypis aktu notarialnego

kopi av skjøte

wypis z rejestru firm

firmaattest

wypis; wypisy

utskrift; utskrifter

Z z angielskiego na polski, z języka angielskiego na język polski

engelsk til polsk

z języka angielskiego na język polski, z angielskiego na polski

fra engelsk til polsk

z języka duńskiego na język szwedzki, z duńskiego na szwedzki

fra dansk til polsk

z języka niemieckiego na język polski, z niemieckiego na polski

fra tysk til polsk

z języka norweskiego na język polski, z norweskiego na polski

fra norsk til polsk

z języka polskiego na język angielski, z polskiego na angielski

fra polsk til engelsk

z języka polskiego na język angielski, z polskiego na angielski

polsk til engelsk

z języka polskiego na język angielski, z polskiego na duński

polsk til dansk

z języka polskiego na język duński, z polskiego na duński

fra polsk til dansk

z języka polskiego na język niemiecki, z polskiego na niemiecki

fra polsk til tysk

z języka polskiego na język niemiecki, z polskiego na niemiecki

polsk til tysk

z języka polskiego na język norweski, z polskiego na norweski

fra polsk til norsk

z języka polskiego na język norweski, z polskiego na norweski

polsk til norsk

z języka polskiego na język norweski, z polskiego na szwedzki

polsk til svensk

z języka polskiego na język szwedzki, z polskiego na szwedzki

fra polsk til svensk

z języka szwedzkiego na język polski, z szwedzkiego na polski

svensk til polsk

z norweskiego na polski, z języka norweskiego na język polski

norsk til polsk

zaświadczenia lekarskie

legeattester

zaświadczenie o niekaralności

politiattest

zaświadczenie o zmianie nazwiska

navnemelding

 

 

 

Polskoversetter.net: N.S.S., Hans Nielsen Hauges plass 7, 0481 Oslo
tlf: 22 222 773 – mob: 93 888 007 – e-post: info@polskoversetter.net

 

 

Polskoversetter.net er en Oslo-basert oversettingstjeneste levert av NSS. Org.nr. 982 053 161 MVA

Copyright ® 1999-2014 by Norsk Språkservice

Popular tags: słownik polsko-norweski, termer, polsk-norsk, specjalistyczny, Polish, oversettelser, polsko-norweski, glosariusz, ordliste, polski, ordbok, terminologia tłumaczenia, specjalistyczny słownik, norweski, dictionary, oversettingsterminologi, norwesko-polski glosariusz, terminologia tłumaczeniowa, terminologia tłumaczenia, norsk, oversettelse, słownik terminologii tłumaczeniowej, polsk-norsk ordliste, tłumaczenie, oversettelsesterminologi, glossar, oversetterordliste, polsk, ordbøker, oversettelsesordbok, Polish-Norwegian glossary, terminologia, tłumaczeniowa, słownik, polsk-norsk ordbok, tłumaczenie, polsk til norsk